و از جمله محصولالت دیگر این شرکت تولید

پاکت های مصارف نانوایی درابعاد مختلف:

1- ابعاد 80*40 پاکتی 150 برگ 1 کیلو گرمی می باشد.

2- ابعاد 90*40 پاکتی 150 برگ 1 کیلوگرمی می باشد.

3- ابعاد 65*55 برگ رکابی 160 برگک 1 کیلوگرمی می باشد.

و نایلکس های فریزری فله:

1- ابعاد 45*30

2- ابعاد 37*25

3- ابعاد 20*30

4- ابعاد 26*18

همچنین انواع محصولات نایلکس : دسته موزی و دسته رکابی و دسته رکابی راه راه و دسته بند دار و نایلکس های سفارشی و چاپی برای وزن های بین300 الی1000 کیلوگرم می باشد

چاپ فلکسو باقابلیت 6 رنگ چاپ برای وزن های بالاتر از  1 تن  نیز می باشد.